Revitalizace areálu Hálková ve Frýdku-Místku zdárně ukončena

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. provedenou revitalizací území a přípravou území pro rozvoj v roce 2022, s následnou realizací dražby v lednu 2023 (vč. zajištění převodu požadavků na vydražitele v souvislosti s memorandem uzavřeným se Statutárním městem F-M z ledna 2016) splnila bez dalšího plánované kroky směřující k oživení nefunkčního textilního provozu, s důrazem na zachování bývalé správní budovy. Realizace prodeje areálu formou dražby dala šanci účastnit se procesu prodeje široké podnikatelské veřejnosti. Převod vlastnictví areálu proběhne formálně poté, co bude vypořádána kupní cena, na toto vypořádání jsou dle podmínek dražby 3 měsíce.

Společnost SLEZAN HOLDING je s výsledkem dražby potěšena a velice kvituje, že úspěšná rodinná společnost z Frýdku-Místku, v čele s panem Gevorgem Avetisjanem, se stala vydražitelem areálu. Jsme rádi, že pan Avetisjan je patriot a přistupuje ke svým plánům sebevědomě a má odvahu realizovat svůj záměr bez kompromisů. Cesta k danému výsledku byla dlouhá a náročná a věříme, že výsledek bude stát za to. Jsme přesvědčeni, že společnost Marlenka se zasadí o pozitivní rozvoj v území při respektování podmínek dopředu avizovaných a známých. Majitel společnosti Marlenka prokázal, že je osvíceným podnikatelem, který za dobu existence své společnosti realizoval velké projekty a výzvy, a věříme, že jsme realizací prodeje formou dražby nastartovali nový dlouhodobý podnikatelský příběh. Společnost SLEZAN HOLDING si rovněž velmi váží spolupráce se Statutárním městem Frýdek-Místek, díky které bylo dosaženo cílů memoranda.

Společnosti Marlenka přejeme mnoho sil a úspěchu při realizaci plánovaného záměru, kterému jsme připraveni býti nápomocni i v budoucnu. Tento projekt se zapíše do dějin nejen města Frýdku-Místku, ale bude se o něm mluvit dlouho a daleko za hranicemi města.

Gratulujeme!

Jiří Karásek,
předseda představenstva SLEZAN HOLDING a.s.

Odkaz na PDF ZDE