Aktuálně

23
05
2014

Památková zóna ve Frýdku-Místku

Dokument, který městu připravil Národní památkový ústav Ostrava. Tento návrh byl připraven bez účasti a připomínek vlastníků dotčených nemovitostí, nezávislých odborníků a občanů města Frýdek-Místek. Dokument umístila neznámá osoba na facebookové stránce hnutí Naše město F-M. Krátce poté byl ze stránky stažen. Dokument
více informací
20
05
2014

Setkání představitelů společnosti Slezan se zástupci občanských iniciativ - tisková zpráva

Setkání představitelů společnosti Slezan se zástupci občanských iniciativ - tisková zpráva
více informací
16
05
2014

Zveřejnění dalších dokumentů

Zveřejňujeme vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Magistrátu města Frýdku-Místku k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku. Dále zveřejňujeme pozvánky ze dne 17.4.2014 a 22.4.2014  k jednání o demolovaném objektu, zaslané panu Mgr. Michalu Pobuckému, DiS., Primátoru statutárního města Frýdek-Místek.
více informací
30
04
2014

Informujeme

Informujeme, že jsme dne 4.3.2014 požádali příslušný úřad o povolení odstranění stavby, tj. bagatelních staveb a staveb technicky vyžilých v areálu na ul.Hálková, Frýdek-Místek, které nikdy nebyly předmětem návrhu na prohlášení za kulturní památku – viz přiložená mapka
více informací
18
04
2014

Vyjádření insolvenčního správce k demolici budovy bývalé přádelny

Vyjádření insolvenčního správce k demolici budovy bývalé přádelny
více informací
15
04
2014

Zveřejnění dalších dokumentů

Zveřejňujeme rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 55069/2012 OPP ze dne 29.8.2012, kterým neprohlašuje bývalou přádelnu bavlny na ul. Nádražní 1085 za kulturní památku, dokument Osvědčení skutkového stavu bývalé přádelny bavlny a její Statický posudek.
více informací
09
04
2014

Nové informace k demolici budovy na ul. Nádražní 1085, ve Frýdku-Místku

Zveřejňujeme vyrozumění Ministerstva kultury o zahájení správního řízení o prohlášení objektu za kulturní památku a Vyjádření vlastníka, společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. k bezodkladnému zastavení tohoto řízení.
více informací
27
02
2014

Informace k demolici budovy na ul. Nádražní 1085, ve Frýdku-Místku

Vzhledem k havarijnímu stavu této budovy bylo vydáno odborem územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku rozhodnutí k povolení odstranění stavby, které nabylo právní moci dne 1.1.2014. V přiložených dokumentech naleznete informace k demolici vydané naší společností a rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku.
více informací
29
11
2013

Oznámení o prohlášení nepředložených akcií společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. za neplatné

Představenstvo společnosti oznamuje všem někdejším akcionářům společnosti a současně zveřejňuje, že akcie, které nebyly dle ust. § 183l odst. 5 obchodního zákoníku předloženy jejich dosavadními vlastníky společnosti, a to v řádné ani v uvedené dodatečné lhůtě, byly dle ust. § 214 odst. 2 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné, a to usnesením představenstva společnosti ze dne 28. listopadu 2013. Všechny informace naleznete na info.slezanfm.cz v sekci "Pro akcionáře".
více informací
08
11
2013

Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě

Představenstvo společnosti na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady vyzývá všechny někdejší vlastníky akcií společnosti k předložení všech dosud nepředložených akcií emitovaných společností v dodatečné lhůtě, která byla stanovena rozhodnutím představenstva společnosti v délce 14 dnů, počínající zveřejněním tohoto oznámení. Všechny informace naleznete na info.slezanfm.cz v sekci "Pro akcionáře".
více informací
29
08
2013

Oznámení o usnesení valné hromady společnosti

Oznámení o usnesení valné hromady společnosti o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. na hlavního akcionáře. Všechny informace naleznete na info.slezanfm.cz v sekci "Pro akcionáře".
více informací